4.25 Tilleggsinformasjon


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


I søknadsskjemaet finnes det et eget felt for tilleggsinformasjon.

Hvis det er forhold dere mener er viktige når vi skal vurdere om krav i regelverket er oppfylt, og det ikke er mulig å oppgi denne informasjonen andre steder i skjemaet, kan dere skrive den inn her.

Dere kan også laste opp vedlegg. Vi ber dere beskrive kort hva slags vedlegg dere laster opp og hvilke krav dere mener de belyser. Vi ønsker ikke å motta studieplan fra etablerte fagskoler.

Eksempler på slik informasjon kan være

  • at dere veksler på hvor dere tilbyr utdanningen, slik at ett fagmiljø skal dekke flere studiesteder – men ikke samtidig. Dette kan ha betydning for om vi vurderer fagmiljøet som stort nok.
  • hvordan dere planlegger for de ulike undervisningsformene dersom dere søker om at en utdanning skal bli akkreditert som både nettbasert, stedbasert og nettbasert med samlinger

 

 Neste side

Forrige side