4.23 Eksterne praksisveilederes kompetanse


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om kravene dere stiller til eksterne praksisveilederes kompetanse oppfyller kravet om at "[e]ksterne praksisveiledere skal ha kompetanse til å veilede og vurdere studentene i praksis" (fagskoletilsynsforskriften § 2-4). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Hvis dere søker om å få akkreditert en utdanning som inneholder praksis, må dere oppgi kravene dere stiller til eksterne praksisveilederes kompetanse.

Dere må dokumentere kravene til eksterne praksisveilederes kompetanse i form av en kravspesifikasjon. Vi anbefaler at dere gjør dette i én felles kravspesifikasjon der utdanningens fagmiljø inngår.

 

Neste side

Forrige side