4.22 Sensorenes kompetanse


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om kravene dere stiller til sensorenes kompetanse oppfyller kravet om at "[s]ensorene skal ha kompetanse til å vurdere om studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet eller utdanningen" (fagskoletilsynsforskriften § 2-5). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Dere må oppgi kravene dere stiller til sensorenes kompetanse.

Dere må dokumentere kravene til sensorer i form av en kravspesifikasjon. Vi anbefaler at dere gjør dette i én felles kravspesifikasjon der utdanningens fagmiljø inngår.

 

Neste side

Forrige side