4.21 Den faglige ansvarlige


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om den faglige ansvarlige har "utdanning som er relevant for utdanningens innhold og egenart" og er "ansatt i minst 50 prosent stilling ved fagskolen". (fagskoletilsynsforskriften § 2-3 andre avsnitt bokstav a). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Den faglige ansvarlige må være ansatt i minimum 50 prosent stilling ved fagskolen på søknadstidspunktet. Dette er den eneste rollen i fagmiljøet som være ansatt på søknadstidspunktet. NOKUT avslår søknader som ikke oppgir en person som

  • oppfyller kravene til utdanning for faglig ansvarlig
  • er ansatt i minimum 50 prosent stilling på søknadstidspunktet

Kravet skyldes at vi mener det er nødvendig med den faglige ansvarliges kompetanse for å forberede en god søknad, følge søknadsprosessen og forberede driften av en ny utdanning. Det sikrer også et minimum av kontinuitet at minst én i fagmiljøet er med fra start.

I noen tilfeller kan det være én faglig ansvarlig som har vært med i utviklingen av utdanningen, mens det er en annen faglig ansvarlig som skal ha ansvaret for utdanningen når den er i drift. Ettersom den faglige ansvarlige skal være ansatt i minimum 50 prosent stilling på søknadstidspunktet, må dere føre opp den av de to personene som oppfyller kravene på søknadstidspunktet. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig å legge ved en stillingsutlysning for stillingen som faglig ansvarlig, selv om denne viser at utdanningen vil ha en faglig ansvarlig med riktig kompetanse og i stor nok stillingsprosent når utdanningen er i drift.

I tillegg til de obligatoriske feltene, finnes det et valgfritt felt. Dette ber vi dere bare om å fylle ut hvis den faglige ansvarlige har ansvar for flere utdanninger. Vi ber dere i så fall oppgi hvor mange andre utdanninger det er snakk om og hva de heter.

 

Neste side

Forrige side