4.20 Den utdanningsfaglige ansvarlige


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om den utdanningsfaglige ansvarlige har utdanningsfaglig utdanning og om denne er tilpasset utdanningens innhold og egenart (fagskoletilsynsforskriften § 2-3 første avsnitt og andre avsnitt bokstav b). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Dere må dokumentere at den utdanningsfaglige ansvarlige har relevant utdanningsfaglig utdanning. Hvis det ikke er ansatt en utdanningsfaglig ansvarlig for utdanningen enda, må det gå fram av kravspesifikasjonen at den utdanningsfaglige ansvarlige skal ha utdanningsfaglig utdanning. Vi vil vurdere om den utdanningsfaglige utdanningen som oppgis her og i kravspesifikasjonen er tilpasset utdanningen.

I søknadsskjemaet er det to valgfrie felter for å oppgi informasjon om den utdanningsfaglige ansvarlige. Hvis dere har oppgitt informasjonen i vedleggene som gjelder fagmiljøet, kan dere bare skrive "Se kravspesifikasjon" i det første feltet.

Det andre feltet ber vi dere bare om å fylle ut hvis den utdanningsfaglige ansvarlige har ansvar for flere utdanninger. Vi ber dere i så fall oppgi hvor mange andre utdanninger det er snakk om og hva de heter.

 

Neste side

Forrige side