4.2 Bekreftelse fra fagskolens styre


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Alle søkere må laste opp en skriftlig bekreftelse på at fagskolens styre står bak søknaden. Dette skyldes at styret er det øverste ansvarlige organet for fagskolen. For offentlige fagskoler og fagskoler organisert som studieforbund står dette i fagskoleloven § 9. Andre private fagskoler har krav om styre som øverste ansvarlige styringsorgan gjennom aksjeloven eller stiftelsesloven som følge av kravet til selskapsform for private fagskoler, fagskoleloven § 13 første avsnitt.

Vi avslår søknader som mangler en gyldig bekreftelse fra fagskolens styre.

Bekreftelsen må

  • bekrefte at styret står bak den innsendte søknaden
  • bekrefte at fagskolen vil oppfylle det gjeldende regelverket for akkrediterte fagskoleutdanninger når utdanningen er i drift
  • være datert
  • være signert av styrets leder

Utover dette stiller vi ikke krav til formen på bekreftelsen. De fleste søkere sender en bekreftelse i form av et signert og datert brev eller styrevedtak.

 

Neste side 

Forrige side