4.18 Skikkethetsvurdering


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT kontrollerer om utdanningen dere søker om skal gjennomføre skikkethetsvurdering av studentene (fagskoleforskriften kapittel 5).

I søknadsskjemaet skal dere krysse av for om dere vil gjennomføre en vurdering av om studentene som tar utdanningen er skikket for yrket. Dersom dere gjennomfører en skikkethetsvurdering av studentene, må dere gi en begrunnelse for hvorfor utdanningen oppfyller vilkårene for at det denne skal gjennomføres. Vilkårene for hvilke utdanninger som skal vurdere studentenes skikkethet finner  dere i fagskoleforskriften §§ 26 og 27 (første avsnitt).

 

Neste side

Forrige side