4.17 Politiattest


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


I akkrediteringsprosessen tar NOKUT stilling til om utdanningen er slik at det kreves politiattest av studentene (fagskoleloven § 27 og fagskoleforskriften kapittel 4). Kravene til politiattest for opptak til fagskoleutdanning kan dere lese mer om i en egen artikkel om politiattest for fagskolestudenter.

I søknadsskjemaet skal dere krysse av for om dere krever politiattest enten ved opptak eller underveis i utdanningen. Dersom dere krever politiattest, vil skjemaet be dere oppgi en begrunnelse for dette. Her skal dere oppgi 

  • hvilke(n) bestemmelse(r) i regelverket som gir dere rett til å innhente politiattest fra studentene
  • en begrunnelse for hvorfor dere mener utdanningen faller inn under bestemmelsen i regelverket som dere oppgir

 

Neste side

Forrige side