4.16 Opptakskrav


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om opptakskravene dere har satt til inntak til utdanningen er i samsvar med fagskoleloven § 16 og fagskoleforskriften kapittel 2. Dere kan lese mer om disse kravene i disse artiklene: Hvilke opptakskrav kan en fagskoleutdanning ha? og Realkompetansevurdering på fagskolene.

I søknadsskjemaet skal dere oppgi alle opptakskravene dere har satt for utdanningen. Dette inkluderer

  • de generelle opptakskravene til utdanningen (hvilke utdanningsprogram, programområder, fag- eller svennebrev fra videregående opplæring eller hvilke fagskoleutdanninger som kvalifiserer for opptak)
  • eventuelle spesielle opptakskrav til utdanningen (for eksempel bestemte fag, fagbrev, svennebrev, karakterer, poeng, opptaksprøver, arbeidserfaringer, autorisasjoner, sertifiseringer eller andre yrkesgodkjenninger)
  • bestemmelser om opptak på grunnlag av realkompetanse

Hvis det er satt spesielle opptakskrav til utdanningen, må dere gi tydelig informasjon om hva dere krever av søkerne, for eksempel hva dere vil teste på en opptaksprøve.

Hvis dere bruker opptaksprøve til utdanningen, må dere ha med informasjon om hvor stor vekt dere tillegger opptaksprøven når dere rangerer søkerne (fagskoleforskriften § 18).

Nye søkere skal oppgi informasjonen i søknadsskjemaet, selv om den samme informasjonen gis i studieplanen.

 

Neste side

Forrige side