4.15 Internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om utdanningen oppfyller kravet om å være "i tråd med de internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler som Norge er forpliktet til å følge" (fagskoleforskriften § 47 fjerde avsnitt).

Noen utdanninger er regulert av internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler. Dette er stort sett bare aktuelt for utdanninger innen samferdselsfag, for eksempel luftfart, maritime fag og jernbane.

I søknadsskjemaet må dere oppgi om det finnes internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler som regulerer utdanningen. Hvis det finnes slike, må dere oppgi hvilken standard, konvensjon eller avtale det gjelder og hvilket offentlig organ som forvalter dem. Hvis dere har fått et godkjenningsbrev fra det offentlige organet, skal dere laste det opp.

 

Neste side

Forrige side