4.14 Utdanningens nivå i NKR


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om utdanningen oppfyller kravet til en bestemt plassering i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 andre avsnitt). Dere kan lese mer om kravet i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

I søknadsskjemaet må dere oppgi hvilket nivå i NKR utdanningen ligger på. Nivået dere oppgir må samsvare med utdanningens læringsutbyttebeskrivelser.

Fagskoleutdanninger kan bare være på nivå 5.

  • Fagskoleutdanninger på under 60 studiepoeng vil normalt ha læringsutbytte på delnivå 5.1.
  • Fagskoleutdanninger på 60 studiepoeng skal ha læringsutbytte på delnivåene 5.1 eller 5.2. Denne vurderingen gjøres av fagskolen selv.
  • Fagskoleutdanninger på over 60 studiepoeng eller mer skal ha læringsutbytte på delnivå 5.2.

For utdanninger på 60 studiepoeng og opp til 120 studiepoeng, eller utdanninger som bygger videre på andre fagskoleutdanninger uavhengig av omfang, er det spesielt viktig at dere er oppmerksomme på å velge det nivået som stemmer best overens med utdanningens læringsutbytte.

For informasjon om fagskoleutdanninger som bygger videre på andre fagskoleutdanninger, se artikkelen Hvilke opptakskrav kan en fagskoleutdanning ha?

 

Neste side

Forrige side