4.13 Omfang på utdanningen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravene til utdanningens omfang (fagskoleloven §§ 4 a og 17 andre avsnitt og fagskoleforskriften § 42).
Utdanningen skal som hovedregel være på mellom 30 og 120 studiepoeng.
For å få akkreditert utdanninger på inntil 30 studiepoeng, må dere fra før tilby minst én akkreditert fagskoleutdanning på 60 studiepoeng eller mer, som det er uteksaminert kandidater fra i minst to år.
For å få akkreditert en utdanning på mer enn 120 studiepoeng, må dere først ha søkt NOKUT og fått vedtak om at dere kan søke om en slik akkreditering. Dere kan lese mer om utdanninger på mer enn 120 studiepoeng i Informasjon om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

I søknadsskjemaet skal dere velge riktig omfang for utdanningen deres fra en nedtrekksmeny: 30, 60, 90 eller 120 studiepoeng, eller "annet".

Søkere som velger "annet" får opp et fritekstfelt som de må fylle ut. Hva dere skal oppgi her er avhengig av hvilket omfang det er snakk om. Hvis dere søker akkreditering av en utdanning på færre enn 120 studiepoeng, skal dere oppgi

  • hvor mange studiepoeng utdanningen er på

Hvis dere søker akkreditering av en utdanning på flere enn 120 studiepoeng, må dere ha et vedtak fra NOKUT om at dere kan søke om akkreditering av utdanninger på inntil 180 studiepoeng, jf. fagskoleforskriften § 42. Dere skal derfor oppgi

  • hvor mange studiepoeng utdanningen er på
  • NOKUTs saksnummer på vedtaket om unntak

 

Neste side

Forrige side