4.10 Dispensasjoner fra kravene for akkreditering


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Vi ber dere krysse av for om Kunnskapsdepartementet har gitt dere dispensasjon for noen av kravene for akkreditering, slik fagskoleloven § 40 åpner for. Dette er særlig aktuelt for utdanninger som er en del av bransjeprogram eller andre utviklings- eller forsøksordninger.

Hvis dere ikke har fått dispensasjon(er), skal dere velge «Nei» og gå videre i skjemaet. Hvis dere har fått dispensasjoner, skal dere velge «Ja». Da får dere opp et felt hvor dere skal beskrive hvilket program utdanningen deltar i, og hvilke krav dere har fått dispensasjon fra.

 

Neste side

Forrige side