4.1 Søknadsskjemaet dekker de rettslige kravene NOKUT vurderer


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


I dette kapittelet går vi gjennom søknadsskjemaet punkt for punkt. Under hvert punkt, gir vi informasjon om

  • hva dere må fylle ut i søknadsskjemaet
  • hvilke rettslige krav NOKUT vil vurdere søknaden deres opp mot
  • hvordan vi vil at dere skal dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet

Kravene er hentet fra

Vi vurderer kravene både enkeltvis og i sammenheng med hverandre. Derfor må dere sørge for at informasjonen i de ulike delene av søknaden henger sammen. En utdanning kan for eksempel ha et læringsutbytte som ligger på nivå 5.1 i NKR og ha et omfang på 30 studiepoeng. Selv om begge disse oppfyller regelverkets krav enkeltvis, vil utdanningen likevel ikke bli akkreditert hvis det ikke er realistisk at studentene kan oppnå læringsutbyttet innenfor rammene av 30 studiepoeng. Om det er realistisk, kan også ha sammenheng med hvilke opptakskrav utdanningen skal ha.

I tillegg til de kravene NOKUT vurderer ved akkreditering, inneholder fagskoleloven, fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskriften flere andre krav for drift av fagskole. Fagskolens styre skal sørge for at kravene oppfylles hver dag så lenge utdanningen er i drift.

 

Neste side 

Forrige side