3.4 Vi kontakter dere hvis vi trenger tilleggsinformasjon


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Det kan være at vi trenger mer informasjon enn den dere har sendt inn i søknadsskjemaet og vedleggene. Da vil vi kontakte dere, og dere vil få en kort frist til å sende oss det som mangler. Derfor er det viktig at dere er tilgjengelige for henvendelser fra oss i perioden etter søknadsfristen. Årsaken til at vi gir korte frister, er at vi behandler flere søknader sammen og ønsker å sikre en raskest mulig saksbehandling.

Se også kapittel 5.5 Dere kan ikke gjøre endringer i søknaden etter søknadsfristen og kapittel 5.7 Kontakt mellom fagskolen, NOKUT og sakkyndige underveis.

 

Neste side

Forrige side