3.3 Dere må fylle ut søknadsskjemaet


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Søknadsskjemaet for nye fagskoleutdanninger finner dere under "søknadsskjemaer" i NOKUTs institusjonsportal.

På nettsiden NOKUTs Institusjonsportal – fagskole finner dere svar på spørsmål om tekniske løsninger i søknadsskjemaet, under fanen "Utfylling av søknad".

Vedlegg til søknadsskjema

Det er fire vedlegg som alle søknader skal inneholde. Kravene til hvert vedlegg er beskrevet videre i denne veilederen. Sjekk at søknaden deres inneholder disse vedleggene før dere sender den inn:

  • Bekreftelsesbrev fra fagskolens styre
  • Kravspesifikasjon for fagmiljøet som er tilknyttet utdanningen
  • Dokumentasjonen på fagmiljøet
  • Dokumentasjon på utdanningens faginnhold og struktur

Hvis dere søker om akkreditering av fagskoleutdanning for første gang, må dere også legge ved

  • studieplanen for utdanningen
  • en beskrivelse av infrastrukturen for utdanningen

Hvis utdanningen er regulert av internasjonale standarder, konvensjoner eller avtaler, og dere har et godkjenningsbrev fra det offentlige organet som forvalter disse, skal dere legge ved dette godkjenningsbrevet. Se mer om dette i underkapittel 4.13 Internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler.

 

Neste side

Forrige side