3.2 Dere må logge dere inn i NOKUTs institusjonsportal


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Hvis dere i løpet av de siste årene har søkt NOKUT om akkreditering av en fagskoleutdanning, har dere allerede en bruker i NOKUTs institusjonsportal. Hvis dere ikke allerede har en bruker i institusjonsportalen, må dere begynne søknadsprosessen med å opprette en bruker der. Kapittel 2 i denne veilederen kan da være til hjelp.

Institusjonsportalen er delt i to hoveddeler:

  1. Institusjonens profil, hvor dere legger inn informasjon om dere som institusjon
  2. Søknadsskjemaer, hvor blant annet skjema for søknad om akkreditering av fagskoleutdanninger ligger

Dere finner informasjon om institusjonsportalen på nettsidene våre. Der finner dere blant annet svar på spørsmål om

  • innlogging
  • kobling til Enhetsregistret
  • deres egen profilside i institusjonsportalen

På nettsidene våre finner dere en egen side med vanlige spørsmål og svar om institusjonsportalen som er nyttige når dere skal fylle ut søknadsskjemaet.

Informasjonen fra både søknadsskjemaet og fra institusjonens profil blir sendt til oss

Når søknadsskjemaet om akkreditering av fagskoleutdanning blir sendt til NOKUT, sendes også informasjonen fra institusjonens profil automatisk til oss. For etablerte fagskoler bruker vi ikke informasjonen som hentes fra institusjonens profil direkte når vi behandler søknader om fagskoleutdanninger.

NOKUT kan få innsynskrav både i opplysninger fra søknadsskjemaet og fra institusjonens profil. Se kapittel 1.5 Alle dokumenter er som hovedregel offentlige.

 

Neste side

Forrige side