3.1 Dere bør gi beskjed om søknaden på forhånd


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Vi ønsker beskjed på forhånd hvis dere planlegger å sende en søknad om akkreditering av en fagskoleutdanning. Vi bruker beskjeden til å forberede saksbehandlingen vår. Dette gir kortere saksbehandlingstid for dere.

Det er ikke et krav at dere gir beskjed på forhånd, og dere kan i prinsippet sende beskjed helt fram til søknadsfristen. Men saksbehandlingen vil bli mer effektiv hvis vi får tidlig beskjed. Vi vil helst ha beskjeden senest en måned før søknadsfristen som gjelder dere.

Send beskjeden til fagskole@nokut.no. Vi har laget et eget skjema for beskjed om fagskolesøknader som vi ønsker at dere bruker.

 

Neste side

Forrige side