2.5 Informasjonen fra institusjonens profil blir sendt til oss


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Informasjonen som dere legger inn i fanene under institusjonens profil, sendes automatisk til NOKUT samtidig med søknaden om akkreditering av en fagskoleutdanning. Dette skjer når dere trykker på send inn på slutten av søknadsskjemaet. Dere må huske å trykke på send inn før søknadsfristen går ut.

Dersom dere ikke kan dokumentere at dere oppfyller kravene i regelverket ved å fylle ut all den nødvendige informasjonen i institusjonsprofilen og i søknadsskjemaet, vil søknaden sannsynligvis bli avslått. Da kan dere søke på nytt til neste søknadsfrist.

 

Neste side

Forrige side