2.4 Dere må opprette en søknad om fagskoleutdanning


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Hvordan dere oppretter en søknad om fagskoleutdanning, beskriver vi i kapittel 3. I kapittel 4 står det om hvordan dere fyller ut de ulike feltene i søknaden.

Nye søkere skal fylle ut alle feltene i søknadsskjemaet, selv om informasjonen dere oppgir i søknadsskjemaet delvis overlapper med informasjon i studieplanen som dere skal laste opp. Det må være samsvar mellom informasjonen dere gir i søknadsskjemaet og informasjonen i studieplanen. 

For noen punkter i søknadsskjemaet kan dere klippe ut informasjon fra studieplanen og lime den inn i søknadsskjemaet.

I søknader fra nye søkere vurderer vi søknaden om fagskoleutdanning opp mot flere krav i regelverket enn for søknader fra etablerte fagskoler. Dere finner informasjon om hvilke krav dette gjelder i underkapitlene 4.3 Studieplan – kun for nye søkere og 4.4 Beskrivelse av infrastrukturen – kun for nye søkere.

 

Neste side

Forrige side