2.3 Dere må fylle ut all obligatorisk informasjon i institusjonsprofilen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


På institusjonsprofilen i institusjonsportalen må dere fylle inn informasjon i flere faner.

Slik redigerer dere informasjonen under hver av fanene

For å redigere informasjonen under hver av fanene, trykker dere på rediger nederst. Det blir da mulig å redigere informasjonen i et eget vindu. Den redigerte informasjonen blir lagret når dere trykker på lukk nederst i vinduet.

Dette bruker vi informasjonen til

Vi bruker informasjonen dere legger inn i institusjonens profil til å vurdere om kravene for å være en fagskole er oppfylt. I starten av hvert underkapittel nedenfor, skriver vi hvilke(t) krav vi vil vurdere informasjonen dere sender inn, opp mot. I kapittel 1.1. i denne veilederen kan dere lese hvor dere finner informasjon om hvordan dere skal forstå de ulike kravene i regelverket.

[–]