2.1 Søknader fra nye søkere er todelt


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Når dere søker om å få akkreditert (godkjent) deres første fagskoleutdanning, søker dere samtidig om å bli fagskole. De to henger sammen. Det er ikke mulig å søke om å bli fagskole uten samtidig å søke om akkreditering av en fagskoleutdanning. Søknaden er delt i to, og begge delene av søknaden må være godkjent før dere kan bruke tittelen fagskole.

NOKUT vil først vurdere den delen av søknaden som gjelder kravene til å være fagskole. Dette er krav som gjelder på tvers av utdanningene. NOKUT behandler bare den andre delen av søknaden, som gjelder akkreditering av en fagskoleutdanning, hvis NOKUT etter en innledende vurdering mener at dere oppfyller kravene for å bli fagskole.

Dere sender inn søknaden som helhet – både den delen som handler om kravene for å være en fagskole, og den delen som handler om kravene til den enkelte fagskoleutdanningen – gjennom NOKUTs institusjonsportal.

Institusjonsportalen er delt i to hoveddeler:

  1. Institusjonens profil, hvor dere legger inn informasjon om dere som institusjon
  2. Søknadsskjemaer, hvor blant annet skjemaet for søknad om akkreditering av fagskoleutdanninger ligger

Kapittel 2 handler om institusjonens profil og informasjonen dere skal fylle ut der. Informasjon om søknadsskjemaer finner dere i kapittel 3 Hvordan oppretter dere en søknad om akkreditering av fagskoleutdanning? og kapittel 4 Hva må dere fylle inn i søknadsskjemaet?.

 

Neste side

Forrige side