1.5 Alle dokumenter er som hovedregel offentlige


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


All dokumentasjonen som dere sender til oss, er som regel offentlig. Dette er hovedregelen i offentlighetsloven § 3 (lovdata.no). Det betyr at om noen ber om innsyn i opplysningene dere har sendt oss, vil de som regel få det.

Hvis søknadsskjemaet eller vedleggene, inkludert informasjonen og vedleggene i "institusjonens profil", inneholder opplysninger som dere mener vi må unnta fra offentligheten, må dere informere oss om dette når dere sender inn informasjonen. Dere må vise til hvilken regel i offentlighetsloven som dere mener gjør at NOKUT har rett eller plikt til å unnta opplysningene fra innsyn. Dere må også begrunne hvorfor dere mener regelen gjelder i deres konkrete tilfelle.

Som regel vil det bare være reglene i offentlighetsloven § 13 sett sammen med forvaltningsloven § 13 som gir oss rett og plikt til å unnta opplysninger fra innsyn.

Dokumentene dere sender oss, kan inneholde ulike typer personopplysninger. Informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger, finnes på nettsiden om NOKUTs personvernerklæring.

 

Neste side

Forrige side