1.4 Saksbehandlingstid


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT har for tiden lang ventetid på saksbehandlingen av akkrediteringssøknader. Alle søkere vil motta et midlertidig svar når vi mottar søknaden. Deretter vil søkerne hvert halvår få oppdatert informasjon om hvorvidt deres innsendte søknader fra tidligere eller gjeldende søknadsrunde blir behandlet det gjeldende halvåret, eller om søknaden blir behandlet på et senere tidspunkt. For søknader som blir behandlet det gjeldende halvåret, vil NOKUT anslå saksbehandlingstid når vi sender forslaget om panel av sakkyndige til fagskolen.

 

Neste side

Forrige side