1.3 Søknadsfrister


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Dere kan søke om å bli fagskole og om akkreditering av fagskoleutdanning to ganger i året. Dere finner alltid de gjeldende fristene på denne nettsiden (nokut.no). Det er greit å huske på at

  • vi har ulike frister for fagskoler som har akkrediteringer fra før og søkere som ikke har akkrediteringer fra før.
  • søknaden må leveres innen midnatt den dagen søknadsfristen går ut. Hvis søknadsfristen faller på en søndag eller helligdag, forlenger vi fristen til midnatt førstkommende virkedag.
  • vi gjerne vil ha beskjed på forhånd hvis dere planlegger å søke om akkreditering. Se underkapittel 3.1 i denne veilederen.

 

Neste side

Forrige side