1.2 Hvem veilederen er for og hva den inneholder


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Dette er en veileder om søknadsprosessen for å

  • bli fagskole
  • få akkreditering (godkjenning) av fagskoleutdanninger

Målgruppen for veilederen er

  • dere som ønsker å bli fagskole (heretter kalt "nye søkere")
  • fagskoler som allerede har minst én akkreditert fagskoleutdanning og skal søke om akkreditering av nye fagskoleutdanninger (heretter kalt "etablerte fagskoler")

Veilederen er ment som en praktisk håndbok til hvordan dere skal gå fram for å søke.

Veilederen tar for seg

  • hvordan dere søker om å bli fagskole
  • hvordan dere søker om akkreditering av en fagskoleutdanning
  • hva NOKUT vil vurdere og hvordan
  • hva resultatet av søknadsprosessen kan bli

Nye søkere som søker om å bli fagskole, må gjennom en mer omfattende prosess enn etablerte fagskoler. Etablerte fagskoler kan derfor hoppe over hele kapittel 2 og underkapitlene 4.3, 4.4 og 5.1. I begynnelsen av hvert kapittel skriver vi også hvilke underkapitler som er relevante for hvilke søkere.

Dette er ikke en veileder om regelverket for fagskoler

Denne veilederen gir ikke en utfyllende forklaring av hva som ligger i kravene i regelverket for fagskoler. Dere har selv ansvar for å sette dere inn i hva kravene i regelverket innebærer.

For å kunne levere en god søknad, bør dere ha laget en studieplan og utviklet planer for utdanningen som gjør det mulig å oppfylle alle kravene i regelverket for fagskoler. Under drift av en fagskoleutdanning skal dere oppfylle alle krav, og ikke bare dem som NOKUT kontrollerer når vi akkrediterer utdanningen.

På nettsidene under kan dere finne riktig regelverk, og en forklaring på hvordan regelverket skal forstås.

NOKUT har

 

Neste side

Forrige side