1.1 Om denne versjonen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


I versjon 2 av veilederen oppdaterte vi kapittel 2 for å gjøre det tydeligere hva NOKUT vil vurdere. Vi gjorde også noen små endringer i søknadsskjemaet i desember 2020, og oppdaterte da underkapitlene 4.11, 4.18 og 4.19. I tillegg gjorde vi noen språklige endringer for å gjøre veilederen tydeligere.

I versjon 3 av veilederen har vi fjernet informasjon om hvilke datoer søknadsfristene våre faller på, og viser i stedet til informasjon som ligger på nokut.no. Dette er for å sikre at vi til enhver tid gir oppdatert informasjon om søknadsfristen til alle søkere.

I versjon 4 av veilederen har vi lagt til

  • et underkapittel om felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger.
  • et underkapittel om dispensasjoner fra kravene for akkreditering

Disse to endringene skyldes noen tekniske endringer i søknadsskjemaet og saksbehandlingen vår.

Videre har vi oppdatert informasjonen om saksbehandlingstid for søknadsfristene i januar og februar 2022.

Vi har også justert kapitlene Omfang på utdanningen og Utdanningens nivå i NKR. Dette skyldes endringer i fagskoleloven om hvor omfattende fagskoleutdanning kan være. Lovendringen betyr at fagskoletilsynsforskriften § 2-2 første avsnitt ikke lenger gjelder, og NOKUT vil oppdatere forskriften så raskt vi kan.

I versjon 5 av veilederen har vi justert kapittelet Beskrivelse av utdanningen ved å legge til kravet om utdanningens kunnskapsgrunnlag. Dette skyldes at kravet om kunnskapsgrunnlag ble lagt til som et grunnleggende krav til fagskoleutdanninger i den siste versjonen av fagskoleloven som trådte i kraft 1. august 2021.
Vi har også justert informasjonen om saksbehandlingstid for behandling av søknader i 2022.

I versjon 6 av veilederen har vi justert hvilket delnivå i NKR fagskoleutdanninger på under 60 studiepoeng, 60 studiepoeng og over 60 studiepoeng skal ha læringsutbyttene på. Vi har videre lagt til informasjon om hvordan fagskolen må beskrive planer for fremtidig samarbeid med yrkesfeltet.

Vi har i tillegg oppdatert informasjon om saksbehandlingstid for behandling av søknader i 2023.

 

Neste side

Forrige side