Melde om endringer i fagskoleutdanninger

Den nye institusjonsportalen vil ikke ha en løsning for å sende inn endringsmeldinger på lanseringstidspunktet. Dette vil komme på sikt. Vi har derfor laget en midlertidig løsning for hvordan dere kan sende inn endringsmeldinger.

Alle endringsmeldinger må sendes som e-post

Dere må sende alle endringsmeldinger som e-post til NOKUTs postmottak. Vi har utformet en mal (Word-format) som dere skal bruke når dere melder om endringer. Denne malen skal brukes for alle typer endringer som omfattes av fagskoletilsynsforskriften § 5-1. Dere skal sende den ferdig utfylte malen som vedlegg i e-post til postmottak@nokut.no.

Slik går dere fram:

  1. Last ned malen (docx)
  2. Fyll ut skjemaet (malen) med de(n) endringen(e) dere skal melde om
  3. Legg ved skjemaet og bekreftelsen fra styret (datert og signert, med beskrivelse av endringen) som vedlegg i e-posten
  4. Skriv inn emnetittelen 22-42 – Endringsmelding + Fagskolens navn
  5. Send e-posten til postmottak@nokut.no

Om endringsmeldinger

I fagskoletilsynsforskriften § 5-1 står det at dere skal melde fra til NOKUT om:

  • nye utdanninger innenfor et akkreditert fagområde
  • endring/nye studiesteder for en utdanning
  • endring av navnet på en utdanning
  • endring av det samlede læringsutbyttet for en utdanning
  • endring av utdanningsform for en utdanning

Les artikkelen Når og hvordan skal fagskolen melde fra om endringer i en fagskoleutdanning?