Fagskule | Høgare yrkesfagleg utdanning

På denne sida finn du ei oversikt over tenester, informasjon og ressursar innanfor høgare yrkesfagleg utdanning.


Dei siste åra har det vore ei stor auking i søknadar om akkreditering av fagskuleutdanningar. Den noverande søknadsmengda er større enn det vi har kapasitet til å behandle fortløpande. Søkarar må difor belage seg på at det tar lengre tid enn ynskeleg før NOKUT kan starte søknadsbehandlinga.


Søke akkreditering | Melde om endringar

Rettleiing | Regelverk | Ofte stilte spørsmål

NOKUT sine akkrediteringar

NOKUT sitt tilsynsarbeid

Databasar | Oversikter

Publikasjonar | Kunnskap

Sakkunnige

Klagerett

Kontaktinformasjon

E-post: fagskole@nokut.no