Veiledninger – fagskole

NB! Det kommer nye veiledere høsten 2020. Informasjonen i Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning og Veiledning til fagskoletilsynsforskriften er ikke tilpasset den nye fagskoleloven og fagskoleforskriften. De tar heller ikke høyde for den nye fagskoletilsynsforskriften som gjelder fra 1. august 2020

Veilederen og søknadsskjemaet til fagområdeakkrediteringer finner dere her. Ta kontakt med NOKUT på fagskole@nokut.no dersom dere ønsker å søke om akkreditering av fagområde.