4.8 Samarbeid med aktører i arbeidslivet


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot kravet om at "[f]agskolen skal samarbeide med aktører i arbeidslivet for å sikre at utdanningens læringsutbytte er relevant for ett eller flere yrkesfelt" (fagskoletilsynsforskriften § 2-1 første avsnitt). Hva dette innebærer kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

I søknaden må dere kunne vise til

  • at dere har samarbeidet med aktører i arbeidslivet om utviklingen av utdanningen
  • at dere har planer om framtidig samarbeid
  • navnet på samarbeidsaktøren(e)

Det er nok at dere beskriver tidligere og framtidig samarbeid, og at dere oppgir navnet på samarbeidsaktørene. Dere trenger ikke å legge ved annen dokumentasjon på samarbeidet. NOKUT kan be om mer informasjon og dokumentasjon dersom vi er i tvil. Dersom vi etterspør dokumentasjon, kan den være i form av for eksempel formelle samarbeidsavtaler eller referater og korrespondanse som viser at dere har samarbeidet om utdanningen.

 

Neste side

Forrige side