4.6 Beskrivelse av utdanningen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


Vi ønsker at dere gir en kort beskrivelse av utdanningen. Beskriv gjerne målgruppen for utdanningen, om utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkeslivet, om utdanningen skal tilbys på nett eller stedbasert og om dere har erfaring med å tilby lignende utdanninger.

Dette feltet er ikke knyttet til et bestemt krav i regelverket. Vi bruker informasjonen for å forstå konteksten bedre når vi vurderer søknaden. Dere står fritt til å gi den informasjonen dere mener NOKUT vil ha nytte av å kjenne til, men som ikke kommer fram i resten av søknaden. Informasjonen bør ikke være lengre enn 3/4 av en A4-side.

 

Neste side

Forrige side