4.22 Fagmiljøets størrelse


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere om fagmiljøet er stort nok sett opp mot antall studenter og utdanningens innhold og egenart (fagskoletilsynsforskriften § 2-3 første avsnitt). Hva dette innebærer, kan dere lese mer om i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

I søknadskjemaet må dere fylle ut flere felt med informasjon. Vi ber dere oppgi

  • antall ansatte som vil bidra til læringsaktiviteter når utdanningen er i full drift
  • antall årsverk som disse ansatte bidrar med i denne utdanningen når utdanningen er i full drift
  • antall av årsverkene som vil utgjøres av fast ansatte
  • antall heltidsekvivalenter av studenter som vil være i utdanning samtidig når utdanningen er i full drift

Under følger to eksempler på hvordan dere kan regne ut heltidsekvivalenter av studenter

Eksempel 1
Dere skal tilby en utdanning på 120 studiepoeng. Utdanningen tas på deltid over tre år. Dere tar opp 20 studenter per opptak, og har opptak til utdanningen én gang i året. Fordi det tar tre år å fullføre utdanningen, vil utdanningen når den er i full drift ha 60 studenter som tar utdanningen samtidig. 120 studiepoeng tilsvarer to år heltidsstudier. Ettersom det tar tre år å fullføre utdanningen, er progresjonen tilsvarende 2/3 årsverk hvert av årene. Heltidsekvivalenten av studenter som vil være i utdanning samtidig når utdanningen er i full drift, vil derfor være 2/3 av 60 studenter, som er 40 studenter. Det skal da stå 40 studenter i feltet.

Eksempel 2
Dere skal tilby en utdanning på 30 studiepoeng. Utdanningen tas på deltid over ett år. Dere tar opp 16 studenter per opptak, og har opptak til utdanningen én gang i året. Fordi det er opptak én gang i året og utdanningen tar ett år å fullføre, vil det ikke være mer enn 16 studenter som tar utdanningen samtidig. 30 studiepoeng tilsvarer et halvt års heltidsstudier. Ettersom det tar ett år å fullføre utdanningen, er progresjonen tilsvarende 1/2 årsverk. Heltidsekvivalenten av studenter som vil være i utdanning samtidig når utdanningen er i full drift er derfor 1/2 av 16 studenter, som er 8 studenter. Det skal da stå 8 studenter i feltet.

 

Neste side

Forrige side