4.11 Omfang på utdanningen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


NOKUT vil vurdere søknaden opp mot krav til utdanningens omfang (fagskoletilsynsforskriften § 2-2 første avsnitt). Dere kan lese mer om kravet til studiepoeng og arbeidsomfang i informasjonsskrivet om fagskoletilsynsforskriften.

Omfanget på utdanningen skal være på 30, 60, 90 eller 120 studiepoeng. I søknadsskjemaet skal dere velge riktig alternativ for deres utdanning fra en nedtrekksmeny.

Noen søkere har fått unntak fra hovedregelen om at utdanningen skal være på 30, 60, 90 eller 120 studiepoeng. Disse søkerne skal velge «annet» fra nedtrekksmenyen. Dette gjelder for

  • søkere som har fått vedtak fra NOKUT om at de kan søke om akkreditering av utdanninger på inntil 180 studiepoeng,  jf. fagskoleforskriften § 42.
  • søkere som har fått vedtak fra Kunnskapsdepartementet om at de kan søke om akkreditering av utdanninger på færre enn 30 studiepoeng

Søkere som velger "annet" får opp et fritekstfelt som de må fylle ut. Hva dere skal oppgi her, er avhengig av hva slags type unntak dere har fått. Hvis dere søker akkreditering av en utdanning på flere enn 120 studiepoeng, skal dere oppgi

  • hvor mange studiepoeng utdanningen er på
  • NOKUTs saksnummer på vedtaket om unntak

Hvis dere dere søker akkreditering av en utdanning på færre enn 120 studiepoeng, skal dere oppgi

  • hvor mange studiepoeng utdanningen er på
  • hvilket program/satsningsområde utdanningen er knyttet til

 

Neste side

Forrige side