1.1 Om denne versjonen


Innholdsfortegnelse     Last ned hele veilederen i pdf


I versjon 2 av veilederen oppdaterte vi kapittel 2 for å gjøre det tydeligere hva NOKUT vil vurdere. Vi gjorde også noen små endringer i søknadsskjemaet i desember 2020, og oppdaterte da underkapitlene 4.11, 4.18 og 4.19. I tillegg gjorde vi noen språklige endringer for å gjøre veilederen tydeligere.

I versjon 3 av veilederen har vi fjernet informasjon om hvilke datoer søknadsfristene våre faller på, og viser i stedet til informasjon som ligger på nokut.no. Dette er for å sikre at vi til enhver tid gir oppdatert informasjon om søknadsfristen til alle søkere.

 

Neste side

Forrige side