Nominasjoner og begrunnelser 2017

NOKUT mottok ni nominasjoner, med stor faglig spredning, fordelt på ni institusjoner: