Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Denne prisen forvaltes nå av Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Prisen ble forvaltet av NOKUT i 2017.


Vinner 2017 – Fagskolen i Vestfold: Pilotprosjekt "Elektrotekniker"-studie for Nelfo

Pilotprosjektet Elektroteknikerstudiet er historiens første vinner av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Tiltaket skal sørge for at elektromontører blir værende lenger i jobb gjennom etterutdanning. Elektroteknikerstudiet er et samarbeid mellom NHO ved landsforeningen Nelfo, avdeling Buskerud, og Fagskolen Vestfold.

NOKUT mottok ni nominasjoner, med stor faglig spredning, fordelt på ni institusjoner.

Nominasjonene ble vurdert av en jury bestående av:

  • Jørgen Thorslund, forhenværende direktør ved University College Lillebælt (Danmark)
  • Miriam Skjalm Lissner, sjef for kvalitet og HR i Københavns Erhvervsakademi (KEA), (Danmark)
  • Trond Bergene, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, 
  • Silje Kjørholt, leder Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), 

Administrator i NOKUT har vært førstekonsulent Charlotte Østensen med bistand fra seniorrådgiver Gerhard Y. Amundsen og førstekonsulent Pål Adrian Clausen Ryen.