Alle fagskoler skal behandle klager

Vet du hvordan ulike klager skal behandles, og hva du skal svare når du får spørsmål om klager? Er det forskjell på hvordan dere behandler klager på enkeltvedtak og andre klager? Om du er usikker, kan en tydelig rutine for klagebehandling være til hjelp. I denne artikkelen får du en oversikt over hvilken informasjon som bør finnes i retningslinjene for klagebehandling, og litt om hva slags klager fagskolene skal behandle.