Hva er oppgavene til fagskolens styre?

Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan. Styret skal ta de viktige og prinsipielle avgjørelsene om fagskolens virksomhet. Fagskoleloven og forskriftene til loven (regelverket) regulerer mange av styrets oppgaver. I regelverket er det også krav til driften av fagskolen. Styremedlemmene må kjenne til disse oppgavene og kravene slik at styret ivaretar sitt ansvar og tar avgjørelser som er i samsvar med regelverket. I denne artikkelen får dere en oversikt over viktige styreoppgaver og hvordan dere i styret må arbeide for å ivareta ansvaret deres.