Hva er en skikkethetsvurdering, hvilke utdanninger skal ha det og hvilke rutiner skal fagskolen ha?

For å beskytte helse, sikkerhet og rettigheter til barn, pasienter, brukere og andre, er det egne regler om skikkethetsvurdering for fagskolestudenter. Her kan dere lese om hvilke utdanninger dette gjelder for. Dere kan også lese om hvilke rutiner fagskolen skal ha, hvordan dere skal gå fram for å avdekke og følge opp manglende skikkethet hos en student, og hvilken informasjon dere skal gi til studentene.