Fritak og godskriving – Hvilke muligheter finnes for fagskolestudenter?

Visste dere at fagskolestudenter kan få fritak fra emner i en fagskoleutdanning? Eller at fagskolekandidater kan få fritak fra emner i en bachelorgrad? Og vet dere forskjellen på fritak og godskriving? Under finner dere informasjon om hva dere som fagskole bør tenke på når dere får en søknad om fritak.

Fritak og godskriving er ordninger for å ta stilling til om en student allerede har en bestemt kompetanse, og hvilket utslag det skal ha for utdanningen studenten er i eller skal starte på. Det finnes egne regler om fritak og godskriving i fagskoleforskriften § 37.