For kunstfaglige utdanninger: Mulighet til å gjøre unntak fra 23-årsgrensa for realkompetansevurdering

Vanligvis må søkere være fylt 23 år for å kunne tas opp til en fagskoleutdanning på bakgrunn av realkompetansevurdering. Kunstfaglige fagskoler kan imidlertid få unntak fra dette. Aldersgrensen kan da settes ned til 19 år.

Det er reglene i fagskoleloven § 16 og fagskoleforskriften § 8 som bestemmer hvordan unntaket fra aldersgrensen for realkompetansevurdering skal være.

To vilkår må være oppfylt

Det er to vilkår som må være oppfylt for å bruke unntaket:

 • Fagskoleutdanningen må være kunstfaglig.
 • Søkerne må gjennom en opptaksprøve i tillegg til realkompetansevurderingen.

Når NOKUT vurderer hva som er å regne som kunstfaglig, legger vi en alminnelig oppfatning til grunn. Vi vil typisk se etter om emnene gir opplæring i både teoretiske og praktiske sider av formlære, fargelære, materialer med mer. Kunstbegrepet er vidt.

Opptaksprøven skal komme i tillegg til realkompetansevurderingen. Mens realkompetansevurderingen brukes for å vurdere om søkeren har realkompetanse tilsvarende fullført og bestått videregående opplæring, brukes opptaksprøven til å vurdere andre inngangskrav.

Poeng fra opptaksprøven kan også brukes til å rangere søkere. Poeng fra opptaksprøven kommer i tillegg til rangering på bakgrunn av karakterer fra videregående opplæring og poeng fra eventuelle andre poenggivende kompetanser eller erfaringer. Det er opp til fagskolen å bestemme hvor stor vekt opptaksprøven skal ha.

Fagskolen må søke NOKUT

Fagskolen må søke NOKUT før de kan bruke unntaket. De vanlige søknadsfristene gjelder ikke disse søknadene. I søknaden må fagskolen vise at vilkårene er oppfylt, det vil si argumentere for hvorfor utdanningen deres må regnes som kunstfaglig, dokumentere opptakskravene og vise til hvordan opptaksprøven fungerer.

NOKUT vil se på fagskolens søknad og sjekke fagskolens forskrift. Husk at forskrifter skal være tilgjengelig på lovdata.no.

Hvis NOKUT mener vilkårene for unntaket er oppfylt, vil fagskolen få et vedtak som bekrefter at fagskolen kan ta opp søkere under 23 år på grunnlag av realkompetansevurdering. Fagskolen kan da la inntil 30 prosent av tilbudene om studieplass på utdanningen gå til disse søkerne.

Fagskoler som har fått vedtak om at de kan gjøre unntak

Disse fagskolene har fått vedtak om at de kan gjøre unntak fra 23-årsaldersgrensen for realkompetansevurdering: 

 • Art Complexion Makeup skole
 • Asker kunstfagskole
 • Bårdar Akademiet
 • Designinstituttet AS
 • DTK – Kunstfagskole i Bærum
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Imageakademiet
 • Kunstfagskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Stavanger
 • Ålesund kunstfagskole

Disse rettskildene gir mer informasjon

Dere kan lese mer om reglene om opptak, realkompetanse og unntaket for kunstfaglige fagskoleutdanninger i disse rettskildene:


Tilbake til Regelverk for fagskoler