Et godt og inkluderende læringsmiljø for fagskolestudenter

Hvem har ansvaret for fagskolestudentenes læringsmiljø? Hva er kravene til lærings- og arbeidsmiljøet til studentene? Hvor langt må fagskolen strekke seg for å tilrettelegge? Og er det ikke veldig mange lover som regulerer studentenes lærings- og arbeidsmiljø? Her svarer vi på disse spørsmålene og litt til.

Hvem har ansvaret for fagskolestudentenes læringsmiljø?

Det er fagskolens styre som har det overordnede ansvaret for studentenes lærings- og arbeidsmiljø. I det daglige er det rektor, sammen med de andre ansatte, som skal sørge for at styrets planer og tiltak gjennomføres.

Å ha ansvar for studentenes lærings- og arbeidsmiljø betyr å

  • sikre at regelverket om studentenes lærings- og arbeidsmiljø oppfylles
  • legge til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø
  • arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering

Ansvaret er begrenset til de delene av lærings- og arbeidsmiljøet som er innenfor fagskolens kontroll. Dette skal likevel ikke tolkes snevert. Fagskolens arbeid med å sikre et lærings- og arbeidsmiljø må drives systematisk og gis nødvendig oppmerksomhet, prioritet og budsjettildelinger.