NOKUTs Institusjonsportal – fagskole

Alle søknader om akkreditering av studietilbud og søknader om vesentlige endringer av allerede akkrediterte studietilbud skal leveres via institusjonsportalen.

Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Dette sikrer trygg innlogging og integrering mot andre offentlige registre.

Guide til første gangs pålogging og aktivering av ny institusjon i NOKUTs Institusjonsportal (pdf)