Høring ny fagskoletilsynsforskrift

NOKUT sendte 28. juni 2019 forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) på høring. Høringsfristen var 1. november 2019.

Status

NOKUT arbeider nå med en ny fagskoletilsynsforskrift. I arbeidet er vi opptatt av å ivareta innspillene som kom fram i høringen. Vi legger også mye innsats i å gjøre forskriften enkel å forstå og følge. Etter planen skal ny forskrift fastsettes av styret i april 2020. Forskriften kan da tre i kraft 1. august 2020.

NOKUT vil offentliggjøre forskriftsteksten straks den er fastsatt. Vi planlegger også å oppdatere veiledere og lage annet informasjonsmateriell til forskriften før sommeren.

Alle aktuelle dokumenter finner du under: