Høring ny fagskoletilsynsforskrift

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoletilsynsforskriften) fra 23. april 2020 var på høring i perioden 28. juni 2019 til 1. november 2019. Her finner du høringsdokumentene.

Status

Ny fagskoletilsynsforskrift ble fastsatt av NOKUTs styre 23. april 2020. Den avløser fagskoletilsynsforskriften fra 2018.

Den nye forskriften trår i kraft 1. august 2020. Vi vil oppdatere veiledere og lage annet informasjonsmateriell til forskriften før dette.

Aktuelle dokumenter fra høringen finner du her: