Fagskoletilbud som ikke er godkjent

Det kan være flere årsaker til at utdanninger ikke er oppført i NOKUTs oversikt over godkjente utdanninger. Årsaker kan for eksempel være:

  • At tilbyder ikke har søkt utdanningen godkjent
  • At tilbudet ikke er ferdig behandlet i NOKUT
  • At tilbudet ikke er godkjent av NOKUT

Kun de utdanninger som ved opptak av studenter har godkjenning fra NOKUT, gir rett til lånekassestøtte.