Fagskoletilbud som ikke er akkreditert

Det kan være flere årsaker til at utdanninger ikke er oppført i NOKUTs oversikt over akkrediterte utdanninger. Årsaker kan for eksempel være:

Kun de utdanningene som ved opptak av studenter har akkreditering fra NOKUT, gir rett til lånekassestøtte.