Fagskoletilbud som ikke er akkreditert

Det kan være flere årsaker til at utdanninger ikke er oppført i NOKUTs oversikt over akkrediterte utdanninger. Årsaker kan for eksempel være:

  • At tilbyder ikke har søkt utdanningen akkreditert
  • At tilbudet ikke er ferdig behandlet i NOKUT
  • At tilbudet ikke er akkreditert av NOKUT

Kun de utdanningene som ved opptak av studenter har akkreditering fra NOKUT, gir rett til lånekassestøtte.