Seminar om Studiebarometeret – høyere utdanning

Velkommen til årets Studiebarometeret-seminar!

Følg seminaret direkte

I årets Studiebarometerseminar legges det vekt på metode. Vi ønsker å se litt nærmere på Studiebarometeret som datakilde – kvaliteten i dataene og ulike metoder for analyse av dataene. Det blir rom for å utveksle ideer til hvordan man kan jobbe med data fra Studiebarometeret, diskutere styrker og svakheter med spørreskjemaet, dataene og med de ulike metodiske tilnærmingene.

Hensikten er å gi inspirasjon til hvordan Studiebarometeret kan brukes som en kilde til informasjon for å fremme kvalitet i høyere utdanning.

StedQuality Hotel Olavsgaard, Skjetten – Hotellet ligger midt mellom Oslo og Gardermoen, og det er gode bussforbindelser dit.
Påmeldingsfrist: 2. september
KontaktpersonKjersti Stabell Wiggen

Seminaret er gratis. Deltakerne dekker reise selv. Det vil bli servert lunsj på arrangementet.

Program

09.30   Registrering og enkel servering

10.00   Velkommen
Ole-Jacob Skodvin, NOKUT

10.05   Nytt fra Studiebarometeret
Lars Fredrik Pedersen, NOKUT

10.30   Studentenes erfaringer med Studiebarometeret og tanker om veien videre
Julie Størholdt Iversen, Norsk studentorganisasjon (NSO)

10.55   Pause

11.05   Working Life Relevance of the Study Program: Construction of a Measure
Nasseem Hessami, student ved CEMO, UiO

11.30   Lunsj

12.30   Hvordan gjøre studentene fornøyd med studieprogram og læringsutbytte? Kan regresjonsanalyser gi oss svaret?
Bjørn Ervik, OsloMet

12.55   Utvikling av nye spørsmål til Studiebarometeret: Kvalitativ og kvantitativ testing
Kristoffer Fretland Øygarden, NOKUT

13.20   Pause

13.30   Reliabilitet: Svarprosentens betydning på programnivå
Lars Fredrik Pedersen, NOKUT (Inkl. gruppearbeid og diskusjon)

14.55   Avslutning

Del med andre