Strategisk styring av små og store studieporteføljer

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire digitale seminarer, hver onsdag fra kl. 09.00 til kl. 11.00, hvor vi gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor representanter fra sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon.

Kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (6) sier at "[r]esultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje." Dette innebærer at institusjonen skal dokumentere hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet blir brukt i utviklingen av institusjonens samlede studieportefølje på en strategisk måte. NOKUT har ingen formkrav her. Hva som fungerer, vil komme an på blant annet institusjonens størrelse og særtrekk og bredden på studieporteføljen.

Etter pausen får vi presentert eksempler og erfaringer fra sektoren.

Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning i forkant av seminaret.

Velkommen!

Program

09.00: Strategisk porteføljestyring med ulike studieporteføljer, Eva Refsdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09.25: Pause

09:30: Ordninger og erfaringer fra sektoren ved,

 • Ingvild Andersen Helseth, avdelingsleder for avdeling for programinnovasjon og prosjektstøtte ved Høyskolen Kristiania
 • Kjetil Sudmann Larssen, seksjonsleder ved Norges Handelshøyskole, NHH
 • Øyvind Skjegstad, administrasjonsleder ved Ansgar høyskole

10.15: Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne ledet av Hedvig Maria Bergem, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT  

Om NOKUTs seminarer i september 2022:

Seminarene er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte som har en rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskoler med akkrediterte studieprogram, men er også åpne for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Seminarene vil foregå digitalt og bestå av foredrag fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere.

Kravene som vil bli gjennomgått på dette seminaret igjennom foredrag og eksempler er fra studiekvalitetsforskriften §4-1 (6): Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

I mai 2022 gjennomførte NOKUT tre seminarer som også er aktuelle for høyskoler som skal igjennom tilsyn. Her gikk vi igjennom

 • Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 (2) om periodiske evalueringer
 • NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1 (3) om kontroll av egne studietilbud.
 • NOKUTs oppdaterte policydokument om kvalitetsområder, som kan relateres til studietilsynsforskiften § 4-1 (1)  

 

Opptak av disse finner du på vår YouTube-kanal.

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: