Strategisk porteføljestyring

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire korte seminarer hvor NOKUT gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor ansatte i sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon. Seminarene arrangeres i september – hver onsdag fra kl. 09:00 til kl. 11:00. Dette er seminar nummer fire.

Målgruppe

Seminarene er åpent for alle, men er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte ved små og mellomstore høyskoler som har en rolle i høyskolens systematiske kvalitetsarbeid, eller som er interessert i kvalitetsarbeid og ønsker å få mer kunnskap om temaet. Seminarene vil foregå digitalt i plenum og vil bestå av veiledning fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale, der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere. Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning for mer informasjon!

Seminar nummer fire ser nærmere på studietilsynsforskriftens § 4-1 (6):

§ 4-1 (6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

Flere detaljer kommer etter sommerferien!

Påmelding


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern

Total: 0 kr

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: