Forankring av kvalitetsarbeid og utvikling av kvalitetskultur – hvordan balansere formelt og uformelt kvalitetsarbeid?

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire digitale seminarer, hver onsdag fra kl. 09.00 til kl. 11.00, hvor vi gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor representanter fra sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon.

Kravene i studietilsynsforskriften § 4-1 (2) sier at "[k]valitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter". Hva innebærer en slik forankring, og hva ligger egentlig i kvalitetskultur? Hvordan balanserer institusjonene mellom formelt og uformelt kvalitetsarbeid, og på hvilken får ansatte og studenter medvirkning i kvalitetsarbeidet?

Velkommen!

Program

09:00: Forankring av kvalitetsarbeid og utvikling av kvalitetskultur – hvordan balansere formelt og uformelt kvalitetsarbeid?, Eva Refsdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09:25: Pause

09:30: Erfaringer fra sektoren ved

 • Kaya Sverre, seniorrådgiver ved Handelshøyskolen BI
 • Hilde Brekke Møller, studiedirektør ved MF vitenskapelige høgskole
 • Ole-Gunnar Søgnen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Ole Gunnar skal si litt om erfaringer som sakkyndig ved NOKUT-tilsyn. 

10:15  Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne ledet av Hedvig Maria Bergem, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

Om NOKUTs seminarer i september 2022

Seminarene er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte som har en rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskoler med akkrediterte studieprogram, men er også åpne for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Seminarene vil foregå digitalt og bestå av foredrag fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere.

Kravene som vil bli gjennomgått på dette seminaret igjennom foredrag og eksempler er fra studietilsynsforskriften § 4-1 (2): Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

I mai 2022 gjennomførte NOKUT tre seminarer som også er aktuelle for høyskoler som skal igjennom tilsyn. Her gikk vi igjennom:

 • Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 (2) om periodiske evalueringer
 • NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1 (3) om kontroll av egne studietilbud
 • NOKUTs oppdaterte policydokument om kvalitetsområder, som kan relateres til studietilsynsforskiften § 4-1 (1)   

Opptak av disse finner du på vår YouTube-kanal.

Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning for mer informasjon.

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: