Om formelt og uformelt kvalitetsarbeid

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire korte seminarer hvor NOKUT gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor ansatte i sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon. Seminarene arrangeres i september – hver onsdag fra kl. 09:00 til kl. 11:00. Dette er det andre seminaret.

Målgruppe

Seminarene er åpent for alle, men er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte ved små og mellomstore høyskoler som har en rolle i høyskolens systematiske kvalitetsarbeid, eller som er interessert i kvalitetsarbeid og ønsker å få mer kunnskap om temaet. Seminarene vil foregå digitalt i plenum og vil bestå av veiledning fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale, der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere. Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning for mer informasjon!

Seminar nummer to ser nærmere på studietilsynsforskriftens § 4-1 (2):

§ 4-1 (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

Flere detaljer kommer etter sommerferien!

Påmelding


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern

Total: 0 kr

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: